welkom op de website * van
                         Museum Droom en Geheugen      

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                          

  

19, 20 en 21 mei 2017

internationale kunstbeurs

Huntenkunst

www.huntenkunst.org

 

 

alwaar te zien

 

- een voorlopige historie van het voetspoor -

 

een voeten-, aarde- en klankstudie

tussentijds

gepresenteerd door Museum Droom en Geheugen

 

 

                                           Deze proeve van een historie van het voetspoor staat in een reeks onderzoekingen van

                                                  Museum Droom en Geheugen waarin Edo Hebinck, onderzoeker, conservator en werktuigbouwer

                                                  van het Museum, alledaagse verschijnselen tegemoet treedt. Eerdere museumpresentaties schonken aandacht   

                                                  aan een zandkorrel, een tranende waterdruppel, licht, zwaarte en de tijd. Deze museumpresentatie richt zich tot

                                                  de voet, de voetstap en het voetspoor.

                                                  Naast bemerkenswaardig archiefmateriaal presenteert Hebinck op de beurs zijn nieuwste besnaarde klanktuigen,

                                                  de raak- en reiktuigen.

 

                                                                                     Met in deze Museumtentoonstelling bruiklenen van, en met dank aan, 

                                                                                                                 het Gelders Geologisch Museum, Velp en

                                                                                                                 kunstenaar Peter van Es