welkom op de website * van
                         Museum Droom en Geheugen      

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                          

       

 

 

                       Museum Droom en Geheugen is een analoog museum van dingen,

                                         gebouwd, bij elkaar gebracht door Edo Hebinck.

 

             

                                                    ________________________

 

 

 

 

Sinds eind vorige eeuw bouwt hij voort, onder het motto 'het kan anders...'

Kunstenaar Edo Hebinck realiseert droom-, speel-, vervoer-, kijk-, denk- en anderszins werkende tuigen.

Steeds weer weet hij van voorheen-alledaagse, herbruikbare voorwerpen en allerhande onderdelen werktuigen

te bouwen, waarbij de functie (microscoperen, belleblazen...) op andere wijze gerealiseerd wordt.

De verscheidenheid aan (categorieën) werktuigen heeft Hebinck samengebracht in Museum voor Toegepaste Divergentie.

In dit museum van analogie, verschilligheid, scheppings- en herscheppingszin is ook een natuurhistorisch prentenkabinet

opgenomen.

Museum voor Toegepaste Divergentie kent afdelingen educatieve instrumenten die een onalledaagse blik bieden

op de alledaagse omgeving en op alledaagse verschijnselen. Zo zijn er werktuigen die gebouwd zijn ten behoeve

van het Botanisch Onderzoek, voor het onderzoek van zand, water, wind, licht en zwaartekracht en voor

de beschouwing van verschijnselen als ademhalen, het gaan, de klank en spoorvorming van voeten...

Een apart geval, in het Museum, zijn de speeltuigen, die ook droomtuigen of vervoertuigen kunnen zijn.

Deze zijn niet in een eenduidige groep onder te brengen. Volgens sommigen gaat in de speeltuigbouwer

een marionettenspeler schuil.

 

Gefascineerd door vormen van ontstaan, bestaan, herschepping en handschriftelijkheid vind Edo Hebinck steeds weer

werk van makers. Hij ging (levens-)werken bij elkaar brengen, voorwerpelijke levensberichten van makers

(bewerkstelligers, vinders, poëten) op gebieden die tot hem spreken. De betreffende gebieden zijn, in trefwoorden,

te vinden in de Luikenlijst van Vindtermen.

De gevonden historische werken zijn ondergebracht in het archief en het depot van Museum Droom en Geheugen.

Dit Museum omvat een boekerij, een fotoarchief en deelarchieven met onder meer manuscripten, typoscripten,

proefschriften, vlugschriften, knipselverzamelingen, reisverslagen en, in het depot, scherven- en zadenverzamelingen,

bodemvondsten, herbaria, zelfbouwmicroscopen en microscopische preparaten.

De historische voorwerpen en archiefstukken zijn afkomstig van niet-beroemde mensen, mensen die (zich) iets uitzonderlijks

realiseerden, hun aandacht richtten en schonken; museumstukken met een dergelijke herkomst ziet Hebinck als

niet-roemruchte levensberichten.

Collectiestukken van het Museum Droom en Geheugen vertellen grote en kleine geschiedenissen-van-de-wil 

en vormen restanten van een leven.

 

Hebincks museumwerken zijn sinds begin deze eeuw samengebracht in het Museum Droom en Geheugen annex

Museum voor Toegepaste Divergentie. Het verenigde museum wordt kortweg Museum Droom en Geheugen

genoemd.

 

Hebinck stelt tentoonstellingen samen met historisch museumstukken uit het archief en het depot van het Museum Droom en Geheugen. 

Ook stelt hij tentoonstellingen samen waarin historische museumstukken en werktuigen een dialoog aangaan. Historische museum-

stukken uit het ene museum, en werktuigen uit het andere, worden bij die gelegenheid in grotere of kleinere, gecombineerde

tentoonstellingen (zogenoemde museuminstallaties) tentoongesteld. De samenspraak tussen de historische museumstukken en

de werktuigen levert verrassende uitspraken op. Binnen het Museum Droom en Geheugen is er sprake van een gelaagdheid en

een veelheid aan blikrichtingen waardoor museumstukken en werktuigen in verschillendsoortige museuminstallaties ingezet

kunnen worden. Enkele titels van museuminstallaties, die de afgelopen jaren te zien waren, luiden;

‘Twee oceanen, die van het zand en die van het water’, ‘Speellieden en Globetrotters’, ’t Botanisch Kabinet’,

‘Tijd en het plantaardige’ en ‘van ver van hier'.

 

Het Museum Droom en Geheugen is een reizend museum, het is nog niet aangeland op een plek om te blijven.

Het Museum brengt een, naar thema en grootte, passende tentoonstelling op locatie.

Behalve dat het Museum Droom en Geheugen uit te nodigen is, bestaat ook de mogelijk het archief van het Museum te bezoeken.

Onderzoekers, botanici, microscopisten, diegenen die belangstellen in maakgeschiedenissen, zoals bij elkaar gebracht

in Museum Droom en Geheugen, en met name ook eeuwig-studenten, zijn uitgenodigd het museumarchief te bezoeken.

Bezoekers van het museumarchief of van een museumtentoonstelling kunnen het levenswerk van meneer Emans,

een levensgroot herbarium, tegenkomen, of de Cinématographe, het eigenhandig droomtuig van filmoperateur Gerret.

De bezoeker kan proberen het handschrift van wereldreiziger Belgraver te ontcijferen en zich te verwonderen over zijn mededeling.

Met hulp van het archief van Museum Droom en Geheugen (en dokter Molly) kan de geïnteresseerde leren wat er nodig is om

een eigen landje op te richten en daarvoor de collectie ‘Esperanto en het zelfbouwlandje’ bestuderen.

Zo zijn er meer historische collecties waar een archiefbezoek of museumtentoonstelling aan te wijden is.

Om een paar thematische, historische collecties te noemen;

'De Graf Zeppelin boven Nederlandsche daken', 'de Woordenschatkamer', 'het oervliegen', 'het einde van de oorlog', 'van de fiets…'

 

                           - ongemerkt schrijft het Museum Droom en Geheugen een cultuurgeschiedenis

                             van de twintigste eeuw

 

Het Museum Droom en Geheugen is te omschrijven als een museum van ’t realiseren.

De onderzoekswerktuigen, de educatieve instrumenten van het Museum doen realiseren, brengen-te-binnen.

De historische museumstukken en archiefstukken voedden Hebincks Droom- en Geheugenonderzoek;

een onderzoek naar het realiseren, het tot-stand-brengen, en een onderzoek naar vormen van geheugen,

van opnieuw-te-binnen-brengen, her-inneren.

Maar ook; Museum Droom en Geheugen als 'n museum van de aanzet en wat daarvan overblijft ;

Droom en Geheugen als Aanzet en Overblijfsel. 

 

 

Bouwend en samenbrengend kunstenaar en onderzoeker Edo Hebinck geeft blijk aangedaan te zijn

door verwondering, historische verwondering ook.

Gedreven bouwt hij poëtisch-educatieve werktuigen, werkzaam op verwonderlijke gebieden.

Historisch-gedreven ontfermt hij zich over restanten van scheppingszin, amper of on-

geziene voorwerpelijke levensberichten van niet-beroemde makers, vinders, poëten.

Zie voor zijn gebieden van verwondering en aandrijving de Luikenlijst van Vindtermen.

In het archief en bij tentoonstellingen van Museum Droom en Geheugen treedt Hebinck op als conservator,

rond- en inleider en operateur.

 

 

                                              _______________________________

      

 

                                                                 

                                                             Deze website *

                                 is gebouwd voor een groter scherm; laptop of desktop,

                                 streeft niet naar volledigheid, dient tot digitale vindplaats

                                    van het uitgesproken analoge Museum Droom en Geheugen, en

                                 is, zoals het Museum, door-lopend in staat van wording...

 

 

                      De Vindtermenlijst geeft een overzicht van wat er speelt

                      in het museum.

 

                      De Woordenlijst geeft een toelichting bij het woordgebruik op de website en

                      in museumverband, en maakt het mogelijk meer te lezen over het museum.

 

                      De afbeeldingenpagina’s geven een indruk van de objecten

                      die het museum in de archieven en in het depot heeft.