welkom op de website * van
                         Museum Droom en Geheugen      

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                          

 

 

 

Sinds jaren werkt Edo Hebinck aan de bouw van een Archief van Bevlogenheid.

Brengt daarin levensberichten en grote en kleine geschiedenissen-van-de-wil *

samen in 'n proeve van geschiedschrijving.

 

In het archief ¹ van Museum Droom en Geheugen bevinden zich voorwerpen, tot stand gekomen vanuit een zekere aanzet.

Voorwerpen komen niet in het Museum terecht vanwege de roem van hun makers, de gemaakte voorwerpen komen

in het Museum terecht vanwege Hebincks verwondering over hun Enkele Bestaan.

 

Hebinck onderzoekt de mentaliteit van het maken. Hij bestudeert het maken én de spaanders.

Van dromen en maken en leven gaat, in het algemeen, veel verloren. Dromen vervliegen, vervliegen zich; 't is

       maken  

       en veel verloren laten gaan… *

 

In Museum Droom en Geheugen speelt het willen,

       het maken ²

       en wat ervan overblijft.

 

Het gemaakte vormt, terechtgekomen

in het Museumarchief, een overgebleven teken-van-leven;

handschriftelijk bericht * van een bevlogen-zijn,

van onderweg-zijn en onder-zoeken ³.

 

 

Edo Hebinck archiveert,  maar realiseert ook

werktuigen, onderzoeksinstrumenten en installaties voor Museum Droom en Geheugen;

ook daarover

meer op de komende pagina’s.

 

 

 

          ¹  bestaande uit deelarchieven en

           met de niet-platte dingen in het depot van het Museum

 

          ²  maken hier

              • als brengen, tot-stand-

                                     en bij-elkaar-

              • als een reis, een reis maken,

                 (zich) verplaatsen

              • als ’n denken;

                 bewerkstelligend,

                 (zich) verplaatsend,

             ruimte-makend

              • als 'n geven, een levensbericht-geven

 

        ³  Museumarchiefstukken vertellen over

                aspecten van reizen, zoeken, onderzoeken,

                onderweg zijn voor onderzoek

                - zie de Vindtermen, noot 1

 

            *  zie Woordenlijst  geschiedenissen-van-de-wil

                                                     verloren gaan, verloren laten-gaan

                                                     handschiftelijkheid