welkom op de website * van
                         Museum Droom en Geheugen      

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                          

 

 

 

Sinds jaren werkt Edo Hebinck aan de bouw van een Archief van Bevlogenheid.

 

In dit archief ¹ van Museum Droom en Geheugen bevinden zich voorwerpen, tot stand gekomen 

vanuit een persoonlijke aanzet of een zekere uitnodiging. De voorwerpen komen niet in het Museum terecht

vanwege de roem van hun makers, de gemaakte voorwerpen komen in het Museum terecht

vanwege Hebincks verwondering over hun Enkele Bestaan.

 

Hebinck onderzoekt de mentaliteit van het maken. Hij bestudeert het maken én de spaanders.

Van dromen en maken gaat, in het algemeen, veel verloren. Dromen vervliegen, vervliegen zich…;

       maken  

       en veel verloren laten gaan… *

 

In het Museum Droom en Geheugen speelt

       het maken ²

       en wat ervan overblijft.

 

Het gemaakte vormt, terechtgekomen

in het Museumarchief, een overgebleven-teken-van-leven;

bericht van een bevlogen-zijn,

van onderweg-zijn en onder-zoek ³.

 

 

Edo Hebinck archiveert,  maar maakt,

realiseert ook

werktuigen, onderzoeksinstrumenten en installaties voor het Museum Droom en Geheugen;

ook daarover

meer op de komende pagina’s.

 

 

 

          ¹  bestaande uit deelarchieven en

              met de niet-platte dingen in het depot van het Museum

 

          ²  maken hier

              • als brengen, tot-stand-

                                     en bij-elkaar-

              • als een reis, een reis maken,

                (zich) verplaatsen

              • als ’n denken;

                bewerkstelligend,

                (zich) verplaatsend

              • als 'n geven, een levensbericht-geven

 

        ³  Museumarchiefstukken vertellen over

                aspecten van reizen, zoeken, onderzoeken,

                onderweg zijn voor onderzoek

                - zie de Vindtermen noot 1

 

           *   zie Woordenlijst, verloren gaan, verloren laten-gaan -