Museum Droom en Geheugen      

                                                                                                                                                                                                                                                                    

         

Museum Droom en Geheugen heeft een eigen en specifiek werkgebied. Het Museum is te omschrijven als een museum van het maken,

van te-binnen-brengen en tot-stand-brengen, als een museum van onvergetelijke aan- en inzettingen.

Edo Hebinck bouwt archieven, bestaande uit voorwerpelijke getuigenissen van aandachtigen en realiseerders,

brengers, scheppers, makers, vinders, poëten...

Op deze pagina worden Museumarchieven en (nevenliggende) Museumaandachtsgebieden benoemt en uiteengezet.

                                                              ______________________________

 

 

Zwerversarchief Willem van de Berg

 

Zwerversarchief Jan en Hans de Leeuw

                          Herman Pieter Schönfeld Wichers, de zwerftocht van Belcampo

                          Karel Schönfeld Wichers, de Kueklkoare

                          aandachtsgebied: het jaar 1933

 

collectie Speellieden en Globetrotters

               met daarin, ondermeer:

               Willem van der Toorn

               Jan de Tippelaar

               Kees de Tippelaar

               aandachtsgebied: Esperanto en het globetrotteren

 

 project 'de Waterloop'

             Museumarchieven en werktuigdepot

             de Wilhelminabron, de Staalwaterbron, het Brongebouw Haarlem

             hertog Karels kanaal de Oude Rijn, de kanaalplannen door de Geldersche Vallei

             de schipbrug Arnhem, de gierbrug Nijmegen

             de Rijn, de Rijntakken, de Rijn en de grens

             de waterloop en de grens

             de Nederlanden als delta, Rijn-Maas-Scheldedelta

             aandachtsgebied Jan de Sloffe

             aandachtsgebied Theophil Wagner

                   en ook S.Kooistra, Louis Coulon

             Roche Bayard, Dinant, de vier heemskinderen, het ros Beiaard

             de waterloop in relatie tot studie het voetspoor

             een reologisch laboratorium, kijktuigen, microscopen, klanktuigen

             water en zand en de tijd; stromen, meanderen, afkalven, verzanden

                                                     geschiedenissen van aanwassen en verloren-gaan

             een Zeeuws aarde- en waterarchief

 

cultuurhistorische deelarchieven:

archief 'de Zeppelin, een geschiedenis van geestdrift'

            de LZ 127 Graf Zeppelin boven Nederland;

            ‘die Hollandfahrt’: 13 oktober 1929 en 18 juni 1932

archief de blauwe jeugdbeweging

            de vrije jeugdbeweging

            N.B.A.S, J.G.O.B

archief de jeugdherbergbeweging

archief  'van de fiets...'

            vormen van fietsgebruik

            culturele betekenis van de fiets

archief het mededelen

            communicatiemiddelen, optische telecommunicatie

archief Dirk Verèl, een Mensch

            stencilwerk, drukwerk, grafisch tijdsbeeld, het expressionistisch masker

            uitgever Henk Prakke; doorschakeling J.G.O.B.

archief Jacques van Elsäcker

            voordrachtskunstenaar, reizend vertelder

            de Historie van Mariken van Nimwegen

            coll. Nalaatselen en Overblijfselen

archief Leo de Bruin

            typografische ontwerpen, het Zeeuws Tijdschrift

            coll. Nalaatselen en Overblijfselen

            M.P. de Bruin

een Zeeuws archief

            M.P. de Bruin (M.P.)

            Westkapelle, Koos van Elsäcker, Jan Campert, Jons Viruly

            Domburg, Francisca van Vloten

            Brouwershaven, Nicolaaskerk, Leo de Bruin

            Dreischor, Opa Kip

            het eiland Walcheren, Middelburg, de Arne, het Arnemuidens voetpad, de Sloe

            de Maas-Scheldedelta

            1944, 1953, 1954

het Esperanto-archief

            kunsttalen

            Volapük, Idiom Neutral

archief het oervliegen

            het kunstvliegen

            vliegtuigbouwers

            vliegende fietsen

archief  'het einde van de oorlog'

            manuscripten, typoscripten, drukwerk, tekeningen, foto's, voorwerpen, coll.Nalaatselen en Overblijfselen

            de hongerwinter, het laatste oorlogsjaar, 1944, 1945, naoorlogse jaren

 

Museumgebied-van-aandacht: Omgevingswerk

                          → wijdverspreid aandachtsgebied o.a. in boekerij, fotoarchief, Bonnebladen- en kaartenarchief, herbariacollectie, proefschriftenarchief  

                          plaatsaanduidingen, plekbeschrijvingen, veldnamen 

                             ontwikkeling benaderingscoördinaten

                          staat in verband met werktuigafdelingen, onder andere afd. kijktuigen en lichtobjekten

                            

archief 'n Vogelwereld

               van Vogels

             Meneer Walters

             proefschrift Gerrit Brouwer

             Nalaatselen Adolphe Burdet

             Nalaatselen L. van ’t Sant

             Homme Oiseau Leo Valentin

             Félix Galipaux

 

project: aarde

             een aardestudie; daarin, daarop, daarover,

                                         daar vanuit, daarboven

             het Oppervlakken-onderzoek

             studie (-tentoonstelling) het voetspoor

             Onderzoek-in-Velden-of-Wegen, zand, de zandkorrel

             fotoarchief, boekerij, ander platwerk, kijktuigen, klanktuigen

             bodemvondsten, doorschakeling depot Scherven en Brokstukken

             doorschakeling naar aandachtsgebied botanie

             doorschakeling naar afd. de nodige vliegwerken

              

 aandachtsgebied: botanie

                              de herbariacollectie

                              boekerij, proefschriften, typoscripten, manuscripten

                              botanische kunstwoorden

                              het Prentenkabinet

                              fotoarchief, natuurdrukken, sunprints

                              de Museum-zadenverzameling

                              Botanische Schenkingen, zadenverzamelingen

                              botanische kijktuigen

 

 depot Scherven en Brokstukken

           met platwerkafdeling, foto’s en geschriften

           schervenverzamelingen, collectie Nalaatselen en Overblijfselen

 

project: de mentaliteit van het maken

             Droom en Geheugen als maak-geschiedschrijving

             wordingsgeschiedenissen, mentaliteitsgeschiedenissen

 

project: het onontkoombare falen

             doorschakeling naar depot Scherven en Brokstukken

             en naar de mentaliteit van het maken.

 

't Ezelarchief

           

de kunstcollectie: kunstwerken opgenomen in de museumcollectie,

                             al dan niet in opdracht gemaakt, in verband gebracht

                             met archieven en projecten

                             en te zien in museumtentoonstellingen

 

 algemeen archief Museum Droom en Geheugen: dit niet-gespecificeerde gedeelte van het archief bevat

                              boekwerken, typoscripten, manuscripten, kranten- en tijdschriftartikelen en ander platwerk 

                              van en over mensen met onvergetelijke aan- en inzettingen. Soms zijn werken,

                              levenstekens naamloos overgeleverd, vaak ook niet, daarom enkele namen:

                              Lotte Errel, Siep Baars, Piet Meesters