Museum Droom en Geheugen      

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                              Museum Droom en Geheugen brengt  een cultuurgeschiedenis van het maken,

                                                     met daarin opgenomen 

                                                     opmerkelijkheden over makend omgaan met de natuurlijke omgeving.

 

 

Sinds jaren werkt Edo Hebinck aan de bouw van het archief van Museum Droom en Geheugen, het vormt een Archief van 'n Bevlogenheid,

en brengt daarin levensberichten en grote en kleine geschiedenissen-van-de-wil *

samen in 'n proeve van geschiedschrijving.

 

In het archief ¹ van Museum Droom en Geheugen bevinden zich voorwerpen, tot stand gekomen vanuit een zekere aanzet en inzet.

Voorwerpen komen niet in het Museum terecht vanwege de roem van hun makers, de gemaakte voorwerpen komen

in het Museum terecht vanwege Hebincks verwondering over hun Enkele Bestaan.

 

Hebinck onderzoekt de mentaliteit van het maken,

wat aan het maken voorafgaat en wat het meebrengt.

Hij bestudeert het maken én de spaanders.

Van dromen en maken en leven gaat, in het algemeen, veel verloren.

Dromen vervliegen, vervliegen zich;

       't is

       maken  

       en veel verloren laten gaan… *

 

In Museum Droom en Geheugen speelt het willen,

       het maken ²

       en wat ervan overblijft.

 

Het gemaakte vormt, terechtgekomen

in het Museumarchief, een overgebleven teken-van-leven;

handschriftelijk bericht * van een bevlogen-zijn,

van 'n onderweg-zijn en onder-zoeken ³.

 

 

Edo Hebinck onderzoekt, benoemt en archiveert, 

maar realiseert ook (ergo: 'n theorie én praktijk van 't maken)

werktuigen, onderzoeksinstrumenten en installaties voor Museum Droom en Geheugen;

ook daarover

meer op de komende pagina’s.

 

 

 

          ¹  bestaande uit deelarchieven en

           met de niet-platte dingen in het depot van het Museum

 

          ²  maken hier

              • als een reis, een reis maken,

                 (zich) verplaatsen

              • als ’n denken;

                 bewerkstelligend,

                 (zich) verplaatsend,

             ruimte-makend  (zie ook Woordenlijst verbeeldingskracht)

             • als 'n geven, een levensbericht-geven

           • als brengen, te-binnen-

                                  opnieuw te-binnen- *

                                  tot-stand-

                                  bij-elkaar-

                                  onder-de-aandacht-

 

        ³  Museumarchiefstukken vertellen over

                aspecten van reizen, zoeken,

            onderrichten, onderzoeken,

                onderweg-zijn voor onderzoek

                - zie de Vindtermen, noot 1

 

            *  zie Woordenlijst  levensbericht

                                        geschiedenissen-van-de-wil

                                                     verloren gaan, verloren laten-gaan

                                                     handschiftelijkheid

                                        herinneren en inneren