Museum Droom en Geheugen      

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

           De afbeeldingenpagina's geven een indruk (een indrukje) van de objecten die

           Museum Droom en Geheugen in de archieven en het depot heeft.

 

 

            Eén van de doelen van deze website is noodzakelijke woorden¹ ergens een plaats te geven

           (onder andere in de Woordenlijst), dat kan zeer goed een digitale plaats zijn.

           In de uitgesproken analoge museumtentoonstellingen van Museum Droom en Geheugen vinden

           historische museumstukken en werktuigen een omgeving waar ze elkaar tegenkomen.

           Hier wat plaatjes van historische museumstukken en van werktuigen, duidelijk

           zonder dit² tegenkomen.

          

             ¹ woorden voor het Droom en Geheugen museumconcept en van de Droom- en Geheugeninvulling

                    ² het analogische, (tastbare, want) voorwerpelijke tegenkomen,

                     zoals dat plaatsvindt in de museuminstallaties van Museum Droom en Geheugen