Museum Droom en Geheugen

 

 

 

 

 

 

   De Vindtermen zijn gebracht onder 40 Luiken.

   De Luikenlijst van Vindtermen geeft een trefwoordenoverzicht

   van de boekerij, de archieven, de projecten en de werktuigbouw van het Museum; een Droom- en Geheugeninvulling ¹

   door Edo Hebinck, in woorden ².

 

  1.  zand, microscopisch en natuurhistorisch gezien, zandgrond, grond (luik 37), stof, de woestijn, de zandkorrel als optisch lichaam; korrelbeeldkijkers

   2.  zaden, gevleugelde zaden, microscopisch en natuurhistorisch gezien;  Botanische Schenkingen, botanisch kijktuigen

   3.  Natuurlijke Historie, biodiversiteit, natuurbelevingBotanisch Onderzoek, het Prentenkabinet

   4.  het herbarium, de botanische tuin, de tuin, de hof, bomenBotanisch Onderzoek, Botanische Schenkingen 

   5.  de fiets, historisch (o.m. Luik 21 en 23) en artistiek gezien; als aandrijver en drager

   6.  de platenspeler, 78-toeren, historisch en artistiek gezien;  klank, klankversterking, handaandrijving

   7.  de microscoop, historisch en artistiek gezien;  lichtobjecten, kijktuigen

   8.  de toverlantaarn, de projector, historisch en artistiek gezien;  lichtobjecten, kijktuigen

   9.  de camera obscura, artistiek gezien;  lichtobjecten, kijktuigen, licht, onvastgelegd beeld van onverleden licht

  10. de naaimachine, de Singer, de relatie met de fiets, artistiek gezien;  de belleblaasmachine, bellenblazen; het ademhalen, het vanitasmotief

  11. luchtvaart, het oervliegen, de Zeppelin, die Hollandfahrt, afd. de nodige vliegwerken

  12. lucht, wind en beweging, wind en klank; het windorgel, het buikorgeltje, het Portatief, de blaasbalg, afd. de nodige vliegwerken; Luik 10

  13. mechaniek, mechanisch, hand-aangedreven, met-de-hand, de menselijke maat, het werktuig; Luik 29

  14. de kristalontvanger, de radio, de zelfbouw

  15. het Mededelen, archief het Mededelen, taal (Luik 36), communicatiemiddelen, optische telecommunicatie;  zwaaimachines

  16. fotografie, natuurdruk en de relatie met het herbarium, foto’s, kiekjes, fotoalbums, fotoboeken, de box (the everyman's camera)

  17. ansichtkaarten, fotokaarten, globetrotterkaarten;  de kaart als menselijk kleinood

  18. kranten, krantenknipsels, de knipselverzameling, het plakboek

  19. boeken, met een opdracht, als bewaarplaats, eigen uitgaven, vlugschriften, proefschriften, manuscripten, typoscripten, typografische ontwerpen 

  20. het reisverslag, het logboek

  21. de fietstocht, de trektocht met de tent, het tochtje, het reisje, de wereldreis

  22. reizen, de reis maken, reizen en onderzoeken, de reis als levenswerk, Geschiedenissen van Onderweg-zijn, de Zwerversarchieven

  23. de blauwe jeugdbeweging, de Blauwe Knoop, de vrije jeugdbeweging,  de jeugdherbergbeweging, en de rol die de fiets speelt voor deze bewegingen

  24. Esperanto, Amikejo, het zelfbouwlandje, Esperanto en het globetrotteren, Esperantoplekken: Arnhem (La Esperanto-Domo), Nijmegen, Texel

  25. de Rijn, de Rijntakken, de Rijn-Maas-Scheldedelta, de rivier en de grens, bruggen en veren (Arnhem, Nijmegen, Zwolle), watergeschiedenissen Zeeland

  26. de rivier, de waterloop, de bron, water, dauw, de waterdruppel als optisch lichaamtraan-, druppel-, dauwbeeldkijkers, kijktuigen, waterprisma’s

  27. plaatsaanduidingen, de plek, de vindplek, Omgevingswerk, Onderzoek-in-Velden-of-Wegen (Luik 1), het benaderen, benaderingscoördinaten, het voetspoor

  28. waarnemen, optische waarneming, kijken, het aangezicht, - de ogen, de grond en de voeten -, het oog en de hand; filosofische instrumenten

  29. werktuigen, speeltuigen, klanktuigen, kijktuigen, vervoertuigen, droomtuigen, denktuigen; als uitgebreide lichamelijkheid

  30. vinden, bevinden, zich bevinden, uitvinden, de uitvinding, de vinding, de vond, de vondst, de vindplaats

  31. de mentaliteit van het maken, de aandacht-schenking, de innering, de scheppende droom, de droomrealisatie, de droom van de uitvinder

  32. geheugen, herinneren, onthouden, vergeten, verloren gaan, verloren laten-gaan, verloren doen-gaan, coll. Nalaatselen en Overblijfselen; Luik 38

  33. de kunstenaar, de globetrotter, de speelman, de schepper, de poëet; tot-stand-brenger, uitvinder, woordvinder

  34. hergebruik, duurzaamheid, zelfbouw, huisgemaakte uitvindingen, maaksels, bouwsels, onderkomens, vormen van wonen

  35. - drukwerk, geheugen en levensbericht - (Luik 32 en 38), papier, drukken, drukwerk, archief het Mededelen; Luik 15

  36. de Woordenschatkamer; woordenschatten, het idioticon, veldnamen, kunstwoorden, botanische kunstwoorden, kunsttaal (Esperanto, Volapük)

  37. de hand, handschrift, de hand, het lijf en het werktuig / de voet, de grond (Luik 1, 27 en 28), de beweeggrond; klank-, raak- en reiktuigen

  38. de menselijke conditie, het levensbericht, het leven-beschrijvende, het menselijk kleinood, Depot Scherven en Brokstukken, het onontkoombare falen

  39. eerste en tweede wereldoorlog, twintiger en dertiger jaren, de Groote Oorlog, het Interbellum, vooroorlogs, het jaar 1933

  40. de tijd, het moment, de dag, de dagtekening, de tijd en de zwaarte; verstrijkwerken

 

   - cursivering op deze pagina voor de immer uitdijende werktuigvoorziening door het Museum voor Toegepaste Divergentie

 

 

      ¹  

        Een interpretatie, een benadering van het Droom en Geheugengegeven

        door de archief- en museumbouwer, weergegeven in aspecten van reizen, zoeken, onderrichten, onderzoeken,

        onderweg zijn voor onderzoek (pagina het begin maken, noot 3). Voor Museum Droom en Geheugen vormt onderzoeken 

        en (het daaruit voortvloeiende) onderrichten de hoofdopdracht; het museumarchief en en de werktuigen worden daarvoor

        gebouwd.

        Het Museumarchief en daarmee ook de Luikenlijst van Vindtermen is op te delen in aandachtsgebieden betreffende

        het onderweg-zijn (met als voorbeelden Luik 20 en 22) en het onderzoeken (met als voorbeelden Luik 1,4, 26 en 28).

        Andere Luiken van Vindtermen voeren omkledende en meelopende aandachtsgebieden aan. Zij doen dat, onder andere,

        op het gebied van taal, cultuurgeschiedenis en de menselijke conditie (zie ook pagina archieven en aandachtsgebieden).

 

         
       ²    

         voor toelichting bij het woordgebruik op deze pagina

         zie Woordenlijst