Museum Droom en Geheugen

                                                                                                             een museum van gemaakte dingen

 

 

 

  

kunstwerktuigen
                                             onderzoeken, uitvinden en maken

 

Sinds eind vorige eeuw bouwt hij voort, onder het motto 'het kan anders...'

Kunstenaar Edo Hebinck realiseert droom-, speel-, vervoer-, kijk-, denk- en anderszins werkende tuigen.

Steeds weer weet hij van voorheen-alledaagse, herbruikbare voorwerpen en allerhande onderdelen

werktuigen te bouwen, waarbij de functie (microscoperen, belleblazen...) op steeds andere wijze

gerealiseerd wordt.

De verscheidenheid aan (categorieën) werktuigen heeft Hebinck ondergebracht in het Museum voor Toegepaste Divergentie.

In het Museum voor Toegepaste Divergentie worden analogie, verschilligheid, scheppings- en herscheppingszin aanschouwlijk

gemaakt. In dit museum is ook een natuurhistorisch prentenkabinet opgenomen. Zie Woordenlijst Toegepaste Divergentie.

Museum voor Toegepaste Divergentie kent afdelingen educatieve instrumenten die een onalledaagse blik bieden

op de alledaagse omgeving en op alledaagse verschijnselen. Zo zijn er werktuigen die gebouwd zijn ten behoeve

van het Botanisch Onderzoek, voor het onderzoek van het aardoppervlak, zand, water, wind en licht

en bij beschouwingen van verschijnselen als ademhalen en zwaartekracht.

Een apart geval, in het Museum, zijn de speeltuigen, die ook droomtuigen of vervoertuigen kunnen zijn.

Deze zijn niet in een eenduidige groep onder te brengen. Volgens sommigen gaat in de speeltuigbouwer

een marionettenspeler schuil.

Museum voor Toegepaste Divergentie maakt onderdeel uit van Museum Droom en Geheugen en vormt de werkplaats

van Museum Droom en Geheugen, het voorziet in onderzoeksinstrumenten, educatieve werktuigen (zie Woordenlijst natuureducatie )

en werktuigen voor volksvermaak.

 

 

historische werken

                                             dingen van makers,

                                             dingen die verloren zouden gaan

                                             en ongezien blijven

 

Gefascineerd door ontstaansgeschiedenissen en het werk van handen (handschriftelijkheid) ontdekt Hebinck steeds weer werk

van makers. Hij brengt (levens)werken bij elkaar, voorwerpelijke levensberichten van makers - realiseerders, bewerkstelligers,

vinders, vormenden, spelenden, poëten - op gebieden die tot hem spreken; de betreffende cultuurhistorische gebieden zijn,

in trefwoorden, te vinden in de Luikenlijst van Vindtermen.

De gevonden historische werken zijn ondergebracht in het archief en het depot van Museum Droom en Geheugen.

Dit Museum omvat een boekerij, een fotoarchief en deelarchieven met onder meer manuscripten, typoscripten, typografische ontwerpen,

proefschriften, vlugschriften, knipselverzamelingen, reisverslagen en in het depot de niet-platte werken; scherven- en zadenverzamelingen,

bodemvondsten, herbaria, zelfbouwmicroscopen, microscopische preparaten en een toneelkameel.

De archiefstukken van Museum Droom en Geheugen vertellen grotere en kleinere geschiedenissen-van-de-wil  en vormen restanten

van een leven. De archiefstukken zijn afkomstig van (met name niet-beroemde) mensen die (zich) iets uitzonderlijks realiseerden en 

hun aandacht richtten en schonken. Museum Droom en Geheugen, met voornoemd Archief van 'n Bevlogenheid, brengt een ode

aan 'n zekere, blijkbaar-mogelijke bevlogen aandachtigheid.

 zie Woordenlijst aandachtigheid, handschriftelijkheid en levensbericht

       

                                       

tentoonstellingen

                                              voorwerpelijke, dialogische, vliegende vertellingen

 

Museum Droom en Geheugen is een reizend museum *, het is nog niet aangeland op een plek om te blijven.

Het museum brengt een, naar thema en grootte, passende tentoonstelling op locatie.

Hebinck stelt tentoonstellingen samen met historisch museumstukken uit het archief en het depot van het Museum Droom en Geheugen. 

Ook stelt hij tentoonstellingen samen waarin historische museumstukken en werktuigen een dialoog aangaan. Historische museum-

stukken uit het ene museumdeel, en werktuigen uit het andere, worden bij die gelegenheid in grotere of kleinere, gecombineerde

tentoonstellingen (zogenoemde museuminstallaties) tentoongesteld. De samenspraak tussen de historische museumstukken en

de werktuigen levert verrassende uitspraken op. Binnen het Museum Droom en Geheugen is er sprake van een gelaagdheid en

een veelheid aan blikrichtingen waardoor museumstukken en werktuigen in verschillendsoortige museuminstallaties ingezet

kunnen worden. Enkele titels van museuminstallaties, die de afgelopen jaren te zien waren, luiden;

‘Twee oceanen, die van het zand en die van het water’, ‘Speellieden en Globetrotters’, ’t Botanisch Kabinet’, ‘Tijd en het plantaardige’

en ‘van ver van hier'.

* zo gezegd, in jargon; een vliegend museum

 

 

historische collecties
                                                Archief van 'n Bevlogenheid

 

Behalve dat het Museum Droom en Geheugen uit te nodigen is, bestaat ook de mogelijk het archief van het Museum te bezoeken.

Onderzoekers, botanici, microscopisten, diegenen die belangstellen in maakgeschiedenissen, zoals bij elkaar gebracht

in Museum Droom en Geheugen, en met name ook eeuwig-studerenden, zijn uitgenodigd het museumarchief te bezoeken.

Bezoekers van het museumarchief of van een museumtentoonstelling kunnen het levenswerk van meneer Emans,

een levensgroot herbarium, tegenkomen, of de Cinématographe, het eigenhandig droomtuig van filmoperateur Gerret.

De bezoeker kan proberen het handschrift van wereldreiziger Belgraver te ontcijferen en zich te verwonderen over zijn mededeling.

Met hulp van het archief van Museum Droom en Geheugen (en dokter Molly) kan de geïnteresseerde leren wat er nodig is om

een eigen landje op te richten en daarvoor de collectie ‘Esperanto en het zelfbouwlandje’ bestuderen.

Zo zijn er meer historische collecties waar een archiefbezoek of museumtentoonstelling aan te wijden is.

Om een paar thematische, cultuurhistorische collecties te noemen;

'De Zeppelin; een geschiedenis van geestdrift', 'de Woordenschatkamer', 'het oervliegen', 'het einde van de oorlog', 'van de fiets…'

                                                  

        

werk-maken en historisch en verwonderlijk onderzoek
                                        

Bouwend en samenbrengend kunstenaar en onderzoeker Edo Hebinck geeft blijk aangedaan te zijn door verwondering,

historische verwondering ook. Gedreven bouwt hij poëtisch-educatieve werktuigen, werkzaam op verwonderlijke gebieden.

Historisch-gedreven ontfermt hij zich over restanten van scheppingszin, weinig- of ongeziene voorwerpelijke levensberichten

van (niet-beroemde) realiseerders, makers, vinders, spelenden, poëten en reconstrueert hij onvergetelijke aan- en inzettingen,

geschiedenissen-van-de-wil en geschiedenissen van werk-maken.

Zie voor de gebieden van verwondering en aandrijving  de Luikenlijst van Vindtermen.

Hebinck komt onderweg, bij zijn verwonderlijk onderzoek, werk tegen van hedendaagse kunstenaars, fotografen, dichters,

onderzoekers, aandachtigen. Van hen is werk opgenomen in het archief.

In het archief en bij tentoonstellingen van Museum Droom en Geheugen treedt Hebinck op als conservator, rond- en inleider

en operateur.

 

 

onderrichting en vermaking

 

Museum Droom en Geheugen is een vliegend, brengend museum. Het brengt onderrichting en vermaking.

De onderrichting, zoals Museum Droom en Geheugen dat aanbiedt, doet de blikrichting van museumbezoekers afwijken

van de geijkte kijkrichting. Volgens het Museum is er afwijkend van de geijkte kijkrichting veel te ontdekken, immers,

daar speelt het.

Vermaking, volgens Museum Droom en Geheugen, doet museumbezoekers van houding, instelling of blikrichting veranderen;

vermaak zet op een ander been. 

zie Woordenlijst onderricht, onderrichting en vermaken, vermaking.

 

  

 

 

                                                        _____________________

 

                                           

                                                                 

                                                               deze website

                                   streeft niet naar volledigheid, dient tot digitale vindplaats

                                     van het uitgesproken analoge Museum Droom en Geheugen, en

                                   is, zoals het Museum, door-lopend in staat van wording...

 

                                   De leesbaarheid van deze website verschilt per gebruikte browser,

                                     aan te bevelen zouden zijn Chrome en Internet Explorer

                                     en vooral; een groot scherm!

 

                                                               _____________

 

 

                      De Vindtermenlijst geeft een overzicht van wat er speelt

                      in het museum.

 

                      De Woordenlijst geeft een toelichting bij het woordgebruik op de website en

                      in museumverband. Het maakt mogelijk meer te lezen over het museum

                      en alvast plaatjes te kijken.

 

                      De afbeeldingenpagina’s geven een indruk van de objecten

                      die het museum in de archieven en in het depot heeft.