Museum Droom en Geheugen

   

 

 

 

 

 

                                   SCHAFT

         jubileumtentoonstelling Edese Kunstenaarsvereniging PEK

                               19 mei t/m 23 juni 2018

                              http://www.pek-ede.nl/SCHAFT

 

 

De conservator van het Museum Droom en Geheugen,  Edo Hebinck, merkte een eigenaardigheid op

in de cultuurhistorische archieven van het museum; op de een of andere manier lijken mensen

hoogte te zoeken.

De conservator stelde speciaal voor de jubileumtentoonstelling van het PEK een voorwerpelijke vertelling

samen uit hetgeen hij ontdekte in de museumboekerij en de archieven over een zoeken of bereiken

van een zekere hoogte.

Bij de voorwerpelijke vertelling van Museum Droom en Geheugen presenteert  Hebinck enkele eigen

beelden betreffende  ’n zekere hoogte en ’n hoogte zoeken.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                 

  

25, 26 en 27 mei 2018

internationale kunstbeurs

Huntenkunst

www.huntenkunst.org

 

 

alwaar te zien:

 

 

museuminstallatie

- AARDE -

daarin, daarop, daarover,

daar vanuit, daarboven

  

een proeve van een historie van het aardoppervlak

 

                                          Als een tussentijds vervolg op de eerder getoonde museumpresentatie  een voorlopige historie van het voetspoor

                                          ziet u in deze museuminstallatie verdere resultaten van archiefonderzoek en werktuigbouw. Onderliggend aan

                                          het voetspooronderzoek trof Edo Hebinck, onderzoeker, conservator en werktuigbouwer van

                                          het Museum Droom en Geheugen, het aardoppervlak, de aarde als onderzoeksgebied, gegeven en cultuurvlakte;

                                          rijke grond voor een museumpresentatie.  

                                                             

                                                          

 

 _____________ 

 

de bovenbeschreven museumpresentatie 2018

is een vervolg op die van 2017;

 

 

 

 

- een voorlopige historie van het voetspoor -

 

een voeten-, aarde- en klankstudie

tussentijds

gepresenteerd door Museum Droom en Geheugen

 

 

                                   Deze proeve van een historie van het voetspoor stond in een reeks onderzoekingen van

                                         Museum Droom en Geheugen waarin Edo Hebinck, onderzoeker, conservator en werktuigbouwer

                                         van het Museum, alledaagse verschijnselen tegemoet treedt. Eerdere museumpresentaties schonken aandacht   

                                         aan een zandkorrel, een tranende waterdruppel, licht, zwaarte, het plantaardige en de tijd. Deze museumpresentatie

                                         richt zich tot de voet, de voetstap en het voetspoor. Naast bemerkenswaardig archiefmateriaal presenteerde Hebinck

                                         in 2017, op de beurs, zijn nieuwste besnaarde klanktuigen, de raak- en reiktuigen.