Museum Droom en Geheugen

  

               

 

 

 

 

 

 

De museumconservator bouwt archieven op het specifieke werkgebied van Museum Droom en Geheugen, 

bestaande uit voorwerpelijke getuigenissen van aandachtigen en realiseerders,

brengers, scheppers, makers, vinders, poëten, en hun onvergetelijke Aan- en Inzettingen.

Op deze pagina worden museumarchieven en (nevenliggende) museumaandachtsgebieden benoemt en uiteengezet.

 

                                                              ______________________________

 

 

 

Zwerversarchief Willem van de Berg

 

Zwerversarchief Jan en Hans de Leeuw

                          Herman Pieter Schönfeld Wichers, de zwerftocht van Belcampo

                          Karel Schönfeld Wichers, de Kueklkoare

                          aandachtsgebied: het jaar 1933

 

'n Eenlingenarchief 

            Greetje Blankers

            Theophil Wagner, Einsiedler

            Jan de Sloffe

            Sonja Prins

            Else Lasker-Schüler, Prinz von Theben

            Harry Domela, Der falsche Prinz

            Freek van Leeuwen

            Jac Rensburg

            Gerrit van der Heide

            de wever van Allardsoog

            de Laatsten, laatste eenlingen op hun gebied (de laatste bohemien, de laatste holbewoonster...),

                                 volgens de overlevering

 

 conceptarchief 1913, volgens Droom en Geheugen

                                    een Jopieholarchief, archief Jopie Breemer      

                                           drie Jopianen uit 't Jopiehol; Piet Endt (Ed Coenraads), Johan Stärcke, J.K.Rensburg 

                                           de ontboezemingsbundel; 't Jopiehol-tijdperkje, tastbaar-geëindigd

                                    het laatste jaar, het jaar waarin de eeuw van de bohemien ten einde liep

                                    de opening van het Vredespaleis

                                    de Vrede van 1913; het einde van de Balkanoorlogen, dat een begin bleek

                                    het uitroepen van koninkrijk Albanië, gehoord van Spiridion Gopcevic, Edith Durham en Jan Fabius

                                    Otto Witte, circusartiest, avonturier en eerste koning van Albanië; könig Otto I von Albanien

                                    zoldervondsten, aangedragen door Gerrit Komrij en Boudewijn Büch

 

collectie Speellieden en Globetrotters

               met daarin, ondermeer:

               Dirk van der Toorn

               Jan de Tippelaar

               Kees de Tippelaar

               aandachtsgebieden: Esperanto en het globetrotteren

                                                 fietsenmakers en het globetrotteren

                                                 het ezeltje en het globetrotteren

               de Grand Tour in de negentiende en in de twintigste eeuw

 

 project 'de Waterloop'

             Museumarchieven en werktuigdepot

             Haarlemmermeer perceel E17, de Wilhelminabron, de Staalwaterbron, het Brongebouw Haarlem

             hertog Karels kanaal de Oude Rijn, de kanaalplannen door de Geldersche Vallei

             de schipbrug Arnhem, de gierbrug Nijmegen

             de Rijn, de Rijntakken, de Rijn en de grens

             de waterloop en de grens

             de Nederlanden als delta, Rijn-Maas-Scheldedelta

             aandachtsgebied Jan de Sloffe

             aandachtsgebied Theophil Wagner

                   en ook S.Kooistra, Louis Coulon

             Roche Bayard, Dinant, de vier heemskinderen, het ros Beiaard

             de waterloop in relatie tot studie het voetspoor

             een reologisch laboratorium, kijktuigen, microscopen, klanktuigen

             water en zand en de tijd; stromen, meanderen, afkalven, verzanden

                                                     geschiedenissen van aanwassen en verloren-gaan

             een Zeeuws aarde- en waterarchief

 

Sterrekijkersarchief               

             enkele namen en inzettingen, uit krantenarchief, pamflettenarchief en boekerij

             Jan de Munck bouwde een sterrenwacht. Buurman Leonardus Stocke organiseerde daarin, rond 1746,

                            bijeenkomsten van het Kunstgenootschap in de Natuur- en Bespiegelende Ontleedkunde.

             August Noll, bouwer van de Mechanisch-Astronomische Wereldklok, toonde in 1905 zijn kamervullend

                            planetariummeubel in de bovenzaal van het Brongebouw in Haarlem.

             Landbouwer Lolke Siderius bouwde een planetariummeubel. Hij was, zogezegd, een boerenprofessor;

                            rekenwonder van het Friese platte land, zonder opleiding.

             Grondwerker Piet Meesters keek ‘s nachts omhoog, naar de sterren.

                            's Nachts tekende hij sterrenatlassen en bouwde hij sterrenkijkers. Overdag schepte hij aarde. Een stalen pijp,

                            die hij kreeg van de directeur van de suikerfabriek in Halfweg, maakte hij tot zijn eerste sterrenkijker.

                            Toen zijn schuurtje-met-sterrenwacht afbrandde bouwde hij een nieuwe, nu van baksteen, in zijn achtertuin.

                            En Meesters schreef een boek; ‘Mijn Sterrenwacht’.

              Scholier Gé Pieterse bezocht het planetarium op het dak van de Haagsche Courant, raakte gefascineerd en bouwde zelf

                             een planetarium van beschikbaar materiaal (afvalmateriaal en Meccano). Net voor de oorlog uitbrak was hij klaar.

              Gitarist Jon Larsen ontdekte sterrenstof in zijn achtertuin. Hij bukt zich en ziet het stof nu overal.

                             Larsen verzamelt de microscopische deeltjes uit het heelal. Hij schreef er een boek over, met eindeloos veel

                             plaatjes van sterresteentjes. Hij houdt ons op de hoogte van zijn nieuwe vondsten.

 

cultuurhistorische deelarchieven (met -onontkoombaar in het Museum Droom en Geheugen- wijdlopige vertakkingen en doorschakelingen):

archief 'de Zeppelin, een geschiedenis van geestdrift'

            de LZ 127 Graf Zeppelin boven Nederland;

            ‘die Hollandfahrt’: 13 oktober 1929 en 18 juni 1932

            luchtschipgeschiedenissen

archief de blauwe jeugdbeweging

            de vrije jeugdbeweging

            N.B.A.S, J.G.O.B

archief de jeugdherbergbeweging

archief  'van de fiets...'

            vormen van fietsgebruik

            culturele betekenis van de fiets

archief het mededelen

            communicatiemiddelen, optische telecommunicatie

archief Dirk Verèl, een Mensch

            stencilwerk, drukwerk, grafisch tijdsbeeld, het expressionistisch masker

            uitgever Henk Prakke; doorschakeling J.G.O.B.

archief Jacques van Elsäcker

            voordrachtskunstenaar, reizend vertelder

            de Historie van Mariken van Nimwegen

            coll. Nalaatselen en Overblijfselen

archief Leo de Bruin

            typografische ontwerpen, het Zeeuws Tijdschrift

            coll. Nalaatselen en Overblijfselen

            M.P. de Bruin

een Zeeuws archief

            M.P. de Bruin (M.P.)

            Westkapelle, Koos van Elsäcker, Jan Campert, Jons Viruly

            Domburg, Francisca van Vloten, J.C.van Schagen

            Brouwershaven, Nicolaaskerk, Leo de Bruin

            Dreischor, Opa Kip

            het eiland Walcheren, de Arne, het Arnemuidens voetpad, de Sloe

            de Oosterschelde, Yerseke, Reimerswaal (volgens M.P.de Bruin en Adriaan Loosjes)

            de Rijn-Maas-Scheldedelta

            1944, 1953, 1954 (het Declamatorium)

             een Zeeuws aarde- en waterarchief

het Esperanto-archief

            kunsttalen

            Volapük, Idiom Neutral

archief het oervliegen

            het kunstvliegen

            vliegtuigbouwers

            vliegende fietsen

archief  'het einde van de oorlog'

            manuscripten, typoscripten, drukwerk, tekeningen, foto's, voorwerpen, coll.Nalaatselen en Overblijfselen

            na de Eerste en de Tweede Balkanoorlog, de Vrede van 1913, de Derde Balkanoorlog, die de Groote Oorlog werd

            het jaar 1933

            1944, het laatste oorlogsjaar, de hongerwinter, 1945

            'na de oorlog', naoorlogse jaren

 

Museumgebied-van-aandacht: Omgevingswerk

                          → wijdverspreid aandachtsgebied

                          o.a. in boekerij, fotoarchief, Bonnebladen- en kaartenarchief, herbariacollectie, proefschriftenarchief  

                          plaatsaanduidingen, plekbeschrijvingen, veldnamen 

                             ontwikkeling benaderingscoördinaten

                          staat in verband met werktuigafdelingen, onder andere afd. kijktuigen en lichtobjekten

                            

archief  'n Vogelwereld

                van Vogels

             Met daarin ondermeer;

             Meneer Walters

             proefschrift Gerrit Brouwer

             Nalaatselen Adolphe Burdet (zijn mislukte stereofoto's, de geslaagden liggen in het Rijksmuseum)

             Nalaatselen L. van ’t Sant

             Homme Oiseau  Leo Valentin

             Félix Galipaux

             Ornithology  Anne Geene en Arjan de Nooy

 

project: aarde, het aardoppervlak

             een aardestudie; daarin, daarop, daarover,

                                         daar vanuit, daarboven

             het Oppervlakken-onderzoek

             studie (-tentoonstelling) het voetspoor

             Onderzoek-in-Velden-of-Wegen, zand, de zandkorrel

             fotoarchief, boekerij, ander platwerk, kijktuigen, klanktuigen

             bodemvondsten, doorschakeling depot Scherven en Brokstukken

             doorschakeling naar aandachtsgebied botanie

             doorschakeling naar afd. de nodige vliegwerken

              

 aandachtsgebied: botanie

                              de herbariacollectie

                              boekerij, proefschriften, typoscripten, manuscripten

                              botanische kunstwoorden

                              het Prentenkabinet

                              fotoarchief, natuurdrukken, sunprints

                              de Museum-zadenverzameling

                              Botanische Schenkingen, zadenverzamelingen

                              botanische kijktuigen

 

 depot Scherven en Brokstukken

           met platwerkafdeling, foto’s en geschriften

           schervenverzamelingen, collectie Nalaatselen en Overblijfselen

 

project: de mentaliteit van het maken

             Droom en Geheugen als maak-geschiedschrijving

             wordingsgeschiedenissen, mentaliteitsgeschiedenissen, onvergetelijke aan- en inzettingen

             geschiedenissen van onderzoeking, onderrichting en werkmaking

 

project: het onontkoombare falen

             doorschakeling naar depot Scherven en Brokstukken

             en naar de mentaliteit van het maken.

 

- aarden pootjes  't ezelarchief, 'n conceptarchief

           

de kunstcollectie: kunstwerken opgenomen in de museumcollectie,

                             al dan niet in opdracht gemaakt, in verband gebracht

                             met archieven en projecten

                             en te zien in museumtentoonstellingen

 

 algemeen archief Museum Droom en Geheugen: dit niet-gespecificeerde gedeelte van het archief bevat

                              boekwerken, typoscripten, manuscripten, kranten- en tijdschriftartikelen en ander platwerk 

                              van en over mensen met onvergetelijke aan- en inzettingen. Soms zijn werken,

                              levenstekens naamloos overgeleverd, vaak ook niet, daarom enkele namen:

                              Lotte Errel, Siep Baars, Piet Meesters, Jeanne Warners

  

fenomenologische onderzoekingen

                              verwonderlijk onderzoek naar gebieden-van-aandacht en

                              formele en poëtische berichtgevingen van 'n bestaan.

                          Tussentijdse resultaten uit onderzoek naar genegeerde, alledaagse verschijnselen,

                              ondergebracht in archieven, het museumwerktuigdepot en 

                              in tentoonstellingsconcepten en conceptarchieven,

                              zoals daar zijn onderzoekingen op het gebied of met de benaming van;

                              het aardoppervlak, inclusief het bukken, reiken en raken, en het loskomen

                              het voetspoor

                              het ademhalen

                              de tijd en het verstrijken

                              tranen en wenen, de traan en het tranen

                              de woordenschatkamer                              

                              het oog en de hand, over kijken en waarnemen, over het vlietend oog en mogelijkheden van de hand

                              een hoogtezoeken, over een zoeken of bereiken van een zekere hoogte

                              laagte-zoeken, 'n levens-, aardoppervlak- en wereldbeschouwing →

                                                                         archiefonderzoek, literatuuronderzoek

                                                                         realiseren filosofische onderzoeksinstrumenten, waaronder raak- en reiktuigen en tranende kijktuigen