Museum Droom en Geheugen

 

 

 

                                                                                                          Museum Droom en Geheugen brengt berichtgevingen

                                                                                                          van een, na-genoeg, onopgemerkt bestaan,

                                                                                                          van cultuur- en natuurverschijnselen

                                                                                                          en het werk van niet-beroemde realiseerders,

                                                                                                          makers, poëten.

                                                                                                  

 

 

 

Sinds jaren werkt Edo Hebinck aan de bouw van het archief van Museum Droom en Geheugen

- het vormt een Archief van 'n Bevlogenheid - en brengt daarin levensberichten van makers, onder-

zoekers en reizenden samen in 'n cultuurgeschiedenis van het maken.

 

In het archief en het depot van Museum Droom en Geheugen bevinden zich voorwerpen 

en voortbrengselen van realiseerders, met enig idee en verbeelding tot stand gekomen 

vanuit een zekere Aanzet en Inzet.

De voorwerpen komen niet in het Museum terecht vanwege de roem van hun makers.

De (eigenhandige) voorwerpen en de voortbrengselen komen in het Museum terecht

vanwege Hebincks verwondering over hun Enkele Bestaan.

 

Hebinck onderzoekt de mentaliteit van het maken,¹

wat aan het maken voorafgaat en wat het meebrengt.

Hij bestudeert het maken én de spaanders.

Van dromen en maken en leven gaat - in het algemeen - veel verloren

en raakt vergeten. Dromen vervliegen, dromen vervliegen zich;

       't is

       maken  

       en veel verloren laten gaan… *

 

In Museum Droom en Geheugen speelt

       het willen,

       het maken 

       en wat ervan overblijft.

 

Het gemaakte vormt, terechtgekomen

in het Museumarchief, een overgebleven teken-van-leven;

handschriftelijk bericht * van een bevlogen-zijn,

van 'n onderweg-zijn en onder-zoeken.

 

 

Edo Hebinck onderzoekt, benoemt en archiveert, 

maar realiseert ook ( > 'n theorie én praktijk van maken en verbeelden)

werktuigen, onderzoeksinstrumenten en installaties voor Museum

Droom en Geheugen; ook daarover meer op de komende pagina’s.

 

 

 

 

 

 

          ¹  maken hier als

               • een reis makend,

                 (zich) verplaatsen

               • ’n denken;

                  bewerkstelligend,

                  (zich) verplaatsend,

              ruimte-makend  (zie ook Woordenlijst verbeeldingskracht)

                • werk-maken, ergens werk van makend

               • 'n geven, een levensbericht-gevend

              'n brengen, te-binnen-,

                             opnieuw te-binnen- (herinneren), *

                             tot-stand-, 

                                      voort-,

                             bij-elkaar-,

                             onder-de-aandacht-brengend

 

            *  zie Woordenlijst  levensbericht

                                              verloren gaan, verloren laten-gaan

                                              handschiftelijkheid

                                   herinneren en inneren