Museum Droom en Geheugen

 

 

 

                                             

 

Sinds jaren werkt Edo Hebinck aan de bouw van het archief van Museum Droom en Geheugen, het vormt een Archief van 'n Bevlogenheid,

en brengt daarin levensberichten en grote en kleine geschiedenissen-van-de-wil * samen in een cultuurgeschiedenis van het maken,

met daarin opgenomen opmerkelijkheden over een makend omgaan met de natuurlijke omgeving.

 

In het archief ¹ van Museum Droom en Geheugen bevinden zich voorwerpen van realiseerders, kunstenaars ook, met enig idee en verbeelding

tot stand gekomen vanuit een zekere Aanzet en Inzet.

De voorwerpen komen niet in het Museum terecht vanwege de roem van hun makers, de gemaakte voorwerpen komen in het Museum terecht

vanwege Hebincks verwondering over hun Enkele Bestaan.

 

Hebinck onderzoekt de mentaliteit van het maken,

wat aan het maken voorafgaat en wat het meebrengt.

Hij bestudeert het maken én de spaanders.

Van dromen en maken en leven gaat, in het algemeen, veel verloren.

Dromen vervliegen, vervliegen zich;

       't is

       maken  

       en veel verloren laten gaan… *

 

In Museum Droom en Geheugen speelt het willen,

       het maken ²

       en wat ervan overblijft.

 

Het gemaakte vormt, terechtgekomen

in het Museumarchief, een overgebleven teken-van-leven;

handschriftelijk bericht * van een bevlogen-zijn,

van 'n onderweg-zijn en onder-zoeken ³.

 

 

Edo Hebinck onderzoekt, benoemt en archiveert, 

maar realiseert ook (ergo: 'n theorie én praktijk van een maken en verbeelden)

werktuigen, onderzoeksinstrumenten en installaties voor Museum Droom en Geheugen;

ook daarover

meer op de komende pagina’s.

 

 

 

 

          ¹  bestaande uit deelarchieven en

           met de niet-platte dingen in het depot van het Museum

 

          ²  maken hier

              • als een reis, een reis maken,

                (zich) verplaatsen

              • als ’n denken;

                 bewerkstelligend,

                 (zich) verplaatsend,

             ruimte-makend  (zie ook Woordenlijst verbeeldingskracht)

              • als 'n geven, een levensbericht-geven

            als brengen, te-binnen-

                             opnieuw te-binnen- (herinneren) *

                             tot-stand- en voort-

                             bij-elkaar-

                             onder-de-aandacht-

 

        ³  Museumarchiefstukken vertellen over

                aspecten van reizen, zoeken,

            onderrichten, onderzoeken,

                onderweg-zijn voor onderzoek

                - zie de Vindtermen, noot 1

 

            *  zie Woordenlijst  levensbericht

                                            geschiedenissen-van-de-wil

                                            verloren gaan, verloren laten-gaan

                                            handschiftelijkheid

                                 herinneren en inneren